Category Archives: Uncategorized

สรุปยอดผ้าป่าออนไลน์ เพื่อสังคมสงเคราะห์

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญ ท่านผู้ปกครอง และคณะครู บุคลากรฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสังคมสงเคราะห์ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา (พุทธา พบธรรม) เพื่อสังคมสงเคราะห์ เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีค่าเทอม และขอบคุณคณะจัดงานทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในนามของโรงเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่อองค์ดำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ สาธุ และวันนี้วันที่ 11 กันยายน 2564 มียอดบริจาค ที่ 183,999.95 บาท ซึ่งยอดยังไม่นิ่ง สามารถบริจาคเพิ่มได้ที่โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ หรือร่วมทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี : 773-0-46289-3 ชื่อบัญชี : โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์That’s very kind of you. Many blessings to you.

สรุปยอดผ้าป่าออนไลน์ เพื่อสังคมสงเคราะห์ 09.09.64

วันนี้วันดี 9.9.64 ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญ ท่านผู้ปกครอง และคณะครู บุคลากรฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสังคมสงเคราะห์ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา (พุทธา พบธรรม) เพื่อสังคมสงเคราะห์ เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีค่าเทอม และขอบคุณคณะจัดงานทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในนามของโรงเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่อองค์ดำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ สาธุ วันนี้มียอดบริจาค ที่ 181,899.95 บาท ซึ่งยอดยังไม่นิ่ง สามารถบริจาคเพิ่มได้ที่โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ หรือร่วมทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี : 773-0-46289-3 ชื่อบัญชี : โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์

ผ้าป่าสามัคคีออนไลน์

ผ้าป่าสามัคคีออนไลน์ขอเชิญชวนสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสังคมสงเคราะห์ สร้าง “ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา (พุทธา พบธรรม) ให้บ้าน วัด โรงเรียน อยู่ร่วมกัน ให้เด็กเรียนฟรี 15 ไม่มีค่าเทอม 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน  พ.ศ. 2564..พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสังคมสงเคราะห์และถวายภัตตาหารออนไลน์เวลา 08.00 – 11.10 น…ร่วมพิธีผ่าน Live Facebook (ไลฟ์สด) : โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ได้ที่ ลิงค์https://www.facebook.com/โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์-Buddhist-Orphan-Youth-School-319216318707325..สามารถส่งข้าวสาร อาหารแห้ง ผ่านระบบขนส่งต่างๆ ตามช่องทางที่สะดวก หรือโอนเงินตามกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล และความเหมาะสมไปที่โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์149/2 ม.3 ถ.อุบล – เขมราฐ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000..ร่วมบุญผ่าน ธ.กรุงไทยชื่อบัญชี : โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth Schoolเลขที่บัญชี…

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรม เกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรม เกษตร อุตสาหกรรม และ การพาณิชย์ ช่วงก่อนปิดเรียนกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยจุลทรีย์ และการปลูกแหนแดงเพื่อการสร้างรายได้ ซึ่งได้มีผู้ที่สนใจได้สั่งซื้อแหนแดงกับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร สร้างรายได้ในยุคโควิด รอสถานการณ์คลี่คลาย แล้วนักเรียนกลับมาชื่นชมผลงานของตนเองกันนะครับ…#Learning for fun, Playing for knowledge.

คุณครูทุกท่านปฏิบัติภาระกิจเตรียมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning เพื่อความสะดวกและการเรียนอย่างต่อเนื่องให้กับลูกๆ ยุวพุทธทุกคน

หลังจากเสร็จภาระกิจการสอนออนไลน์ในช่วงเช้าคุณครูทุกท่านจะปฏิบัติภาระกิจเตรียมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning เพื่อความสะดวกและการเรียนอย่างต่อเนื่องให้กับลูกๆ ยุวพุทธทุกคน

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-9

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ทำความสะอาดโรงเรียนโดยการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค พื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทการก่อสร้างอาคารเรียน”ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา” เดือนกรกฎาคม 2564

อัพเดทการก่อสร้างอาคารเรียน”ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา” เดือนกรกฎาคม 2564 งานเทคาน -พื้น และโครงสร้างของเสาฯ เทพื้นห้องเรียน-ห้องน้ำ ชั้นที่ 1

เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล1 ปี 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปี 2565 …เรียนให้สนุก เล่นให้เกิดความรู้ เลือกเรียนที่โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนกอล์ฟ

รับสมัครครูอาสาสมัคร ที่มีจิตสาธารณะ เพื่อจุดประกายความฝันของนักเรียนสู่นักกีฬากอล์ฟระดับสากล ด้วยการเป็นครูอาสา สอนกอล์ฟ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง สอนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.20 – 15.20 น. สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 062-1722218 หรือ 062-1822217