สรุปยอดผ้าป่าออนไลน์ เพื่อสังคมสงเคราะห์

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญ ท่านผู้ปกครอง และคณะครู บุคลากรฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสังคมสงเคราะห์ ก่อสร้างอาคาร ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา (พุทธา พบธรรม) เพื่อสังคมสงเคราะห์ เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีค่าเทอม และขอบคุณคณะจัดงานทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในนามของโรงเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่อองค์ดำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ สาธุ 🙏
และวันนี้วันที่ 11 กันยายน 2564 มียอดบริจาค ที่ 183,999.95 บาท ซึ่งยอดยังไม่นิ่ง สามารถบริจาคเพิ่มได้ที่โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ หรือร่วมทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี : 773-0-46289-3 ชื่อบัญชี : โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์
That’s very kind of you. Many blessings to you. 🥳

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *