Category Archives: Uncategorized

ผู้บริหารสูงสุดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19

ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณChief Executive of the Buddhist Orphan Youth School Received AstraZeneca’s COVID-19 vaccination at 50th Anniversary Hospital, Maha Vajiralongkorn

รับสมัครน้อง ๆ เตรียมอนุบาล

รับสมัครน้อง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ด้วยกระบวนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ให้เด็กๆ ได้มีทักษะการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด….

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64 โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม-บรรจง ริมทอง) ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน นี้ ในนามโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้