ลักษณะทั่วไปของโรงเรียน

ลักษณะทั่วไปของโรงเรียน:

     โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 17 ไร่ 20 ตารางวา 3 งาน อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น (อาคาร อาคม – บรรจง ริมทอง) มีห้องเรียนจำนวน ๑๐ ห้อง ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ ห้อง ห้องน้ำในชั้นเรียน ห้องเรียนขนาด ชั้นอนุบาล 5 x 10 เมตร จำนวน 4 ห้อง ความจุนักเรียน 160 คน และ ชั้นประถมศึกษาห้องเรียนขนาด 10×10 เมตร จำนวน 3 ห้อง ความจุนักเรียนห้องละ 135 คน รวมความจุนักเรียน 295 คน ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ขนาด ๕x๕ เมตร จำนวน 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ขนาด 5×5 เมตร และ ห้องพยาบาล ขนาด 5×5 เมตร

ลักษณะห้องเรียนภายในอาคารเป็นรูปแบบที่ทันสมัย ปลอดโปร่ง สะอาด ถูกสุขลักษณะ บรรยากาศร่มรื่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่เป็นระบบระเบียบ สวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานศึกษายุคใหม่อย่างแท้จริง


แผนผังภายในโรงเรียน:

     โรงเรียน ออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงความสะดวกและเป็นมาตรฐาน เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การเดินเรียนสามารถเดินถึงกันได้ง่ายไม่เสียเวลา เน้นความโปร่งสบาย รวมถึงประโยชน์พื้นที่ได้สูงสุด

ผังอาคารเรียน

21664 _1_๒๑๐๖๒๑_9
21664 _1_๒๑๐๖๒๑_7
21664 _1_๒๑๐๖๒๑_10