“เรียนฟรีทุกระดับชั้น”

Donation for creating World Peace

มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม – บรรจง ริมทอง) ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา (โรงเรียนเอกชนเพื่อสาธารณะและไม่มุ่งหวังผลกำไร) เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 (และเพิ่มชั้นเรียนทุกปีจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน มีการปลูกฝังวิถีพุทธศาสนา เพื่อสร้าง ระเบียบวินัย เน้นคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5 

บทความ !!

ปัญหาของศาสนาพุทธในไทยคืออะไร?

คำตอบก็กำปั้นทุบดิน คือพระไม่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้า มันบิดเบี้ยวกันไปหมดตั้งแต่เริ่มเลย

     #วัดกลายเป็นสถานที่ขอโชคขอลาภ วัดไทยเป็นวัดพุทธ แต่ในวัดพุทธมีเทพของศาสนาอื่น? แถมพระส่งเสริมการอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่ในทางพุทธจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ(ความเห็นผิด) วัดกลายเป็นสถานที่ขอโชคขอลาภ แทนที่จะเป็นสถานที่ศึกษาธรรม แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าไปอยู่ตรงไหน? ทุกวันนี้พุทธในไทยแทบจะเป็นเทวนิยมไปแล้วด้วยซ้ำ

     #พระทำเดรัจฉานวิชา ปลุกเสกเครื่องรางของขลังขาย คนทั่วไปมองเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งห้ามไว้ในพระวินัย ว่าเดรัจฉานวิชา(การปลุกเสกเลขยันต์ทุกชนิด)คือสิ่งที่ภิกษุต้องเว้นขาด แค่เรื่องพระวินัยยังไม่ครบเลย จะไปเอาเรื่องอื่น

สุดท้ายคนก็เข้าใจผิด ว่าทั้งการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งการทำของปลุกเสก กลายเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธไปแล้ว ทั้งที่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธ

     #พระเทศน์เรื่องอะไร พระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง ถามว่าเทศน์เรื่องอะไร? ใช่คำสอนพระพุทธเจ้ารึเปล่า? ก็ไม่ใช่ อย่างพระรูปที่เป็นประเด็นล่าสุด สิ่งที่เทศน์คือการพูดคำคม แถมคำคมก็ยังไม่ได้มีสาระให้แง่คิดอะไรเลย เป็นเรื่องอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อย แถมเป็นคำคมที่หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตทั้งนั้น คำสอนพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหน?

     #วิชาพระพุทธศาสนาที่บิดเบี้ยว สอนแบบผิดๆถูกๆ ข้อมูลหลายอย่างไม่ถูกต้อง สอนสวนกับแนวทางของพระพุทธศาสนา สอนเน้นแต่เรื่องอภินิหาร จนภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นเทวดาในนิทาน แทนที่จะเป็นนักปราชญ์แห่งการดับทุกข์ พระธรรมก็สอนกันแบบตื้นเขินและท่องจำไปสอบ ไม่ได้เน้นเข้าใจและเอาไปใช้จริง

     #การบวชเป็นประเพณีนิยม คนไทยถือความเชื่อกันว่า ชายไทยพุทธอายุ 20 ต้องบวชทุกคน ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผิด พระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติ ไม่เคยบังคับใครให้บวช คนที่บวชคือคนที่มาด้วยใจ คือคนที่จะมาฝึกตนเพื่อความพ้นทุกข์ ไม่ใช่ประเพณี ในสมัยพุทธกาลถ้าไม่นับพวกปราชิก พระภิกษุสาวกก็บวชตลอดชีวิตเกือบจะทุกรูป และการบวชก็เป็นเพียงเส้นทางหนึ่งในการพ้นทุกข์เท่านั้น ฆารวาสก็บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลได้

     #คณะสงฆ์ไทยมีปัญหา คณะสงฆ์ไทยมียศ มีอำนาจ มีเงินเดือนตามยศ พระจึงบ้ายศ ถือตัวถือยศถือศักดิ์ แทนที่จะบวชมาเพื่อทำลายอัตตา แต่กลับมาบวชเพื่อเพิ่มสั่งสมอัตตา และคณะสงฆ์ก็ขึ้นกับอำนาจรัฐ ศาสนาพุทธจึงกลายเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครอง ทั้งที่โดยแท้นั้น

        #ศาสนาพุทธต่อต้านระบบชนชั้นวรรณะ พระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับระบบชนชั้นวรรณะที่กดขี่ผู้อ่อนแอ ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

คือมันบิดเบี้ยวไปหมดตั้งแต่ต้น พระรุ่นก่อนๆทำผิดกันจนกลายเป็นเรื่องปกติ ห่างจากพระพุทธเจ้ากันไปเรื่อยๆ กลายเป็นว่าคนไม่ได้บวชเข้าไปฝึกตนเพื่อพ้นทุกข์ ไม่ได้มีใจใฝ่ในธรรมแต่อย่างใด แต่กลับบวชตามประเพณี หรือบวชเข้ามาเพื่อหาเงิน หายศ หาอำนาจ การห่มผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้เกิดพุทธานุสติ-ธรรมานุสติ-สังฆานุสติอีกต่อไป ถึงได้ทำให้เกิดพระผิดวินัยมากมายในสังคมไทย พระทำเดรัจฉานวิชา ตั้งวงเหล้า เสพยา มีสัมพันธ์กับสีกา ไม่มีความเกรงใจใดๆต่อพระรัตนตรัย

พระยังเป็นแบบนี้ ญาติโยมจะไปเหลืออะไร ญาติโยมที่ไม่เคยได้ศึกษาก็เข้าใจผิด ว่าสิ่งที่พระที่ตัวเองนับถือคือสิ่งที่ถูก มองอาจารย์ตัวเองเป็นผู้วิเศษ สนใจแต่อิทธิปาฏิหาริย์ เครื่องรางของขลัง ละเลยพระธรรมของพระพุทธเจ้า แม้บางคนจะรู้ว่ามันขัดกับคำสอนพระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่สนใจ ยังหาเหตุผลมาเถียงเอาจนได้

สรุปก็คือคนไทยที่อ้างตัวว่าเป็นพุทธโดยส่วนใหญ่ ไม่ได้สนธรรมะ ไม่ได้สนพระพุทธเจ้า สนแค่ว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปกราบไหว้-บูชา-ขอพร เพื่อหวังว่าตัวเองจะได้สิ่งที่ปรารถนาตามกิเลสตัณหาของตน ไม่ได้ลดละกิเลสตัณหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด

และเพราะไม่รู้อะไรเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร สังคมไทยก็สนใจกันแต่เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ เอามาขู่ลูกหลานด้วยความกลัว มีทัศนคติลบๆ มีตรรกะที่บิดเบี้ยว ทำบุญกันก็เพื่อหวังสวรรค์หวังชาติหน้า ไม่ได้สนใจเรื่องดับทุกข์กันเลยแต่อย่างใด

สุดท้ายคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ศึกษาว่าศาสนาพุทธที่แท้จริงมันเป็นยังไง เขาก็เอาศาสนาพุทธในวิชาพระพุทธศาสนาที่บิดเบี้ยว+กับการกระทำของพระและผู้ใหญ่มาตัดสิน สุดท้ายเขาก็มองว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ เห็นศาสนาพุทธกลายเป็นเพียงเครื่องมือของชนชั้นปกครอง ผิดหวังกับการกระทำของพระ ผิดหวังกับทัศนคติแย่ๆของผู้ใหญ่ เข้าไม่ถึงข้อมูลที่แท้จริงว่าศาสนาพุทธโดยแท้นั่นเป็นยังไง สุดท้ายก็เลือกที่จะละทิ้งและไม่นับถือศาสนา

นี่คือวิกฤตของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างแท้จริง ถ้าไม่รีบแก้ไข สักวันคนรุ่นใหม่ก็จะละทิ้ง และพระพุทธศาสนาก็จะต้องเลือนหายไปตามกาลเวลา

Buddhist Orphan Youth School (BOYS)

MERIT Foundation (Arkom-Banjong Rimthong) founded the Buddhist Orphan Youth School which is officially a private school. (Local Public Non- Profitable school) This primary school was opened for teaching and learning on May 16, 2019, starting from Pre-school up to 3rd grade. (will add up every year to grade 12.) The integrated learning management is in 3 languages: Thai, English and Chinese. Cultivating in the Buddhist way to create discipline, emphasizing morality and ethics by observing the 5 precepts of Buddhism leading to sustainable social quality.

สมเป็นสังฆราชา !!! สมเด็จพระสังฆราช รับสั่ง “อย่าเอาเงินมาถวาย” เหตุทำให้พุทธศาสนาเสื่อม !!!

อย่า
          26 ก.พ.2560 มีข้อความเปิดเผยในเฟสบุ๊คของ  “Suwanna Pueakchaona”  เกี่ยวกับรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20  อันแสดงให้เห็นถึงจริยวัตรอันงดงาม  ของสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นอย่างดี และได้ถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก ด้วยความปลื้มปิติของผู้ที่ได้อ่านเรื่องราว
          ซึ้งมีใจความว่า…สมเด็จพระสังฆราชรับสั่งกับประชาชนที่มาสักการะบูชาท่านว่า “อย่าเอาเงินมาถวาย” พระรับเงินรับทองเป้นอาบัติที่รุนแรงมาก  พุทธศาสนาของเราเสื่อมลงมาถึงทุกวันนี้ คิดให้ดี  เป็นเพราะโยมไม่ศึกษาพระธรรมวินัย  เอาเงินไปถวายพระ  เมื่อไหร่พวกเราจะเลิกทำบาปกันเสียทีหยุดเอาเงินให้พระ  หยุดทำร้ายพระศาสนา  หยุดสร้างกลุ่ม  “เบ็ญจราคี”  ที่โสโครกโสมมเพิ่มขึ้น
            ซึ้งข้อความดังกล่าว  นำความชื่นชมและเพิ่มความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล  ดังที่เคยมีข้อความโอวาทของพระองค์ท่านปรากฏตามสื่อต่างๆ ก่อนหน้านี้
           “เราไม่มีแม้สักแดงเดียวนะ เราไม่สะสม”  แม้แต่เหรียญอาจารย์ฝั้นสักเหรียญเรายังไม่มี
            “รถเราก็ไม่มี”           
12
13
ร่วมทำบุญก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
วิถีพุทธนำพา สร้างทักษะอาชีพและภาษา วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่โลกแห่งความสุขและสันติ
Arkom Rimthong, สู้แล้วรวย
การพัฒนาการศึกษาตามแบบฟินแลนด์ ประเทศอันดับ 1 ของโลก
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยสมบูรณ์ โดยประเทศญี่ปุ่น