ร่วมสมทบทุนบริจาคก่อสร้าง “ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา (พุทธา พบธรรม)”

ขออนุญาตแจ้งข่าวบอกบุญมายังผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน จะเนื่องในวันเกิด หรือเป็นวันสำคัญของบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของท่าน 🙏🙏🙏เพียงท่านตั้งจิตอธิษฐาน หรือร่วมทำบุญสร้างกุศลการศึกษา ✅✅ ✅สร้าง “ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนาฯ เพื่อเป็นสถานที่สำคัญ สำหรับการธำรงพระพุทธศาสนาเป็นสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วย ศีล 5 เพื่ออบรม ปลูกฝั่ง ขัดเกลาเยาวชนไทย ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม อย่างยั่งยืนตลอดไป🙏🙏🙏 👉👉บริจาคได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป💲💲 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ช่วยบอกต่อเพื่อสร้างกุศล หรือ แชร์ต่อ ๆไป ก็ได้บุญแล้ว สาธุ ๆ ๆ ขออนุโมทนาบุญ 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 ชื่อธนาคาร : กรุงไทย ชื่อบัญชี : โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School เลขที่บัญชี : 773-0-46289-3 โทร. 062 – 1722218 , 062 – 1822217 ===================== ติดตามข่าวสารได้ที่ ⬇️⬇️⬇️j;, Facebook โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *