อัพเดทการก่อสร้างอาคารเรียน”ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา” เดือนกรกฎาคม 2564

อัพเดทการก่อสร้างอาคารเรียน”ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา” เดือนกรกฎาคม 2564 งานเทคาน -พื้น และโครงสร้างของเสาฯ เทพื้นห้องเรียน-ห้องน้ำ ชั้นที่ 1

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *