ผู้บริหารสูงสุดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19

ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
Chief Executive of the Buddhist Orphan Youth School Received AstraZeneca’s COVID-19 vaccination at 50th Anniversary Hospital, Maha Vajiralongkorn

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *