นักเรียนระดับชั้น K.2-G.6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่1 และ เข็มที่2

นักเรียนโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ระดับชั้น อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ON-Site เรียนทุกวัน เรียนได้ทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการการป้องกันฯ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด….

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *