เลื่อนเปิดภาคเรียนจากเดิม 1 มิ.ย. เป็น 14 มิ.ย. 64

เลื่อนเปิดภาคเรียน

เลื่อนเปิดภาคเรียนจากเดิม 1 มิ.ย. เป็น 14 มิ.ย. 64 และ ขยายเวลาเรียนออนไลน์ จนถึงวันที่ 11 มิ.ย.64

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *